Svet LUR

Občine Ljubljanske urbane regije (LUR) so se skladno z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11, 57/12 in 46/16) odločile, da neposredno ustanovijo svet regije. Zaradi pomembnosti odločitev, ki jih Svet LUR sprejema, je zakonodajalec predvidel, da so njegovi člani župani občin v regiji. Strokovno, tehnično in administrativno podporo delovanju Sveta LUR zagotavlja RRA LUR.

Naloge Sveta LUR so:

  • sprejem regionalnega razvojnega programa,
  • imenovanje predstavnikov občin v regionalni razvojni svet,
  • imenovanje predstavnikov v razvojni svet kohezijske regije,
  • določanje organiziranosti institucij na ravni razvojne regije,
  • sklepanje pogodb o financiranju delovanja regionalnih institucij med občinami in z drugimi partnerji na ravni razvojne regije ter
  • predstavljanje razvojne regije in sodelovanje z drugimi regijami.

Sestava

V skladu s tretjim členom Sklepa o ustanovitvi Sveta Ljubljanske urbane regije (Uradni list RS št. 88/2006) in s Sklepom o spremembi sklepa o ustanovitvi Sveta Ljubljanske urbane regije (Uradni list RS št. 116/2008) Svet Ljubljanske urbane regije sestavljajo župani občin Ljubljanske urbane regije.

PREDSEDNIK SVETA: Zoran Janković, Mestna občina Ljubljana
NAMESTNIK PREDSEDNIKA: Metod Ropert, Občina Brezovica
ČLANI SVETA:  
Član/ica Občina

Bojan Čebela

Borovnica

Metod Ropret

Brezovica

Igor Ahačevčič

Dobrepolje

Franc Setnikar 

Dobrova - Polhov Gradec

Željko Savič

Dol pri Ljubljani

Toni Dragar

Domžale

Dr. Peter Verlič

Grosuplje

Janko Prebil

Horjul

Janez Cimperman

Ig

Dušan Strnad

Ivančna Gorica

Matej Slapar

Kamnik

Stanislav Poglajen

Komenda

Franci Rokavec

Litija

Berto Menard

Logatec

Miran Stanovnik

Log - Dragomer

Olga Vrankar

Lukovica

Nejc Smole

Medvode

Franc Jerič

Mengeš

Zoran Janković

MOL

Dr. Milan Balažic

Moravče

Ivan Jordan

Škofljica

Rajko Meserko

Šmartno pri Litiji

Peter Ložar

Trzin

Dr. Tadej Malovrh

Velike Lašče

Aco Franc Šuštar

Vodice

Daniel Cukjati

Vrhnika